Obecnie trwająca pandemia spowodowana przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) ograniczyła w znacznym zakresie działania każdej szkoły. Ale w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie pokonuje się wszelkie ograniczenia. Dlatego w tym roku szkolnym „Międzynarodowy Dzień Tolerancji” został zorganizowany w formie edukacji zdalnej. W ramach obchodów w terminie 16-20.11.2020 r. uczniowie SP 11 zostali zaproszeni do działań edukacyjnych, które odbywały się w formie online na platformie Microsoft Office 365 w aplikacji TEAMS. Dla uczniów z klas I – VIII został zorganizowany konkurs plastyczny „ Dzień Tolerancji – choć różnimy się od siebie, bądźmy tolerancyjni”. Prace konkursowe nadesłane przez uczniów były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Na zajęciach lekcyjnych wszyscy uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne, filmy tematyczne, teledysk w wykonaniu Zespołu “Duże Dzieci” i uczniów Szkół Sokrates oraz wywiad z uczniami na temat „TOLERANCJI”. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnych i filmów dzieci i młodzież uczestniczyły w dyskusji próbując odpowiedzieć na pytania, np.; Czym dla Nas jest tolerancja? Czy jesteśmy tolerancyjni? Następnie po dyskusji i przedstawianiu własnych argumentów uczniowie odpowiadali anonimowo na pytania zawarte w karcie pracy z zasobów ORE. Dzieci z klas młodszych poznawały pojęcie tolerancji, słuchając bajki, pt; „Smok Josh”. Starsi uczniowie mieli również zadanie, aby wymyślić hasło do zamieszczonej ilustracji graficznej (różnokolorowe dłonie trzymające się w uścisku, zdjęcie w załączniku). Pojawiły się bardzo twórcze komentarze: „Wszyscy jesteśmy równi. Kolor skóry nie ma znaczenia. Tolerancja i szacunek to właściwy kierunek”. „Inny nie znaczy gorszy”, „Piękno tkwi w różnorodności”, „Różni ludzie – jeden świat”. Uczniowie stwierdzili, że ważna jest wzajemna życzliwość, bo Każdy z Nas jest inny, każdy wyjątkowy, a wszyscy coś znaczą. Koordynatorzy: Joanna Olejnik, Magdalena Maćkowiak, Dariusz Rachubiński