MATERIAŁY DLA UCZNIA

DO SZKOLNEGO  KONKURSU PAPIESKIEGO

 

Papież Jan Paweł II — zarys biograficzny 

Karol Józef Wojtyła przychodzi na świat 18 maja 1920r. jako syn Karola i Emilii
z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach. Ochrzczony w kościele pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. W wieku 9 lat umiera mu matka, trzy lata później odchodzi do wieczności jego brat Edmund. W dzieciństwie najczęściej nazywano go Lolek. Jest zdolny i wysportowany. Gra w piłkę (bramkarz), jeździ na łyżwach i nartach, lubi górskie wycieczki. Jest celującym uczniem i lubianym kolegą. Karol gra także w kółku teatralnym. Spośród innych wyróżnia go ogromna wiara. Jest ministrantem.

Uczęszcza do Szkoły Powszechnej, a następnie do Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity. W maju 1938r. zdaje maturę, a następnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (polonistyka). Wówczas mieszka w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 10. Wybuch II wojny światowej zmusza go do przerwania nauki. Pracuje w kamieniołomach. Na początku 1941r. ciężko przeżywa śmierć ojca, który jak mówi był dla niego ostatnią tak bliską osobą w jego życiu. Rok później rozpoczyna studia jako kleryk zakonspirowanego (podziemnego) Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. 1 listopada 1946r. otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Adama Sapiehy. Następnego dnia w Krypcie św. Leonarda na Wawelu odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą prymicyjną. Dwa tygodnie później wyjeżdża na studia do Rzymu, gdzie składa podanie o przyjęcie na Papieski Uniwersytet Angelicum. Studia kończy w 1948r. z najlepszym wynikiem, ale tytuł doktora teologii otrzymuje w Polsce. Po powrocie ze studiów, ks. Wojtyła objął posadę wikarego w parafii Niegowić. Następnie zostaje powołany na nową placówkę, kościół św. Floriana, w Krakowie. Jest wykładowcą w seminariach między innymi w Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Lublinie. 

W 1958r. Karol Wojtyła otrzymuje uroczystą sakrę biskupią, a jako swoje zawołanie wybiera słowa, które odnoszą się do Maryi: «Totus Tuus» (Cały Twój). Jest wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Wielokrotnie odwiedza sanktuarium maryjne w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie modli się przed Obrazem Czarnej Madonny. O godzinie 12.00  w południe odmawia modlitwę Anioł Pański, a o 21.00 Apel Jasnogórski. Jego ulubioną modlitwą jest różaniec. W latach 1962-1965 uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II. ). Należy do osób, które najczęściej zabierają głos. W 1963r. ks. biskup Wojtyła zostaje arcybiskupem, a w 1967r. papież Paweł VI mianuje go kardynałem. Jego autorytet wzrasta w Watykanie i na świecie. Jest członkiem czterech kongregacji, między innymi Kongregacji Wychowania Katolickiego. Po śmierci papieża Jana Pawła I, Karol Wojtyła udaje się na jego pogrzeb i bierze udział w konklawe (zgromadzeniu kardynałów wybierających spośród siebie papieża). 16 października 1978r. zapada wyrok konklawe wskazujący na Karola Wojtyłę. I tak rozpoczyna się nowy pontyfikat papieża Polaka, który wybrał imię Jana Pawła II. Jest pierwszym papieżem Słowianinem, pierwszym papieżem Polakiem, a dla Włochów pierwszym cudzoziemcem po 455 latach papiestwa włoskiego. Teolog, pisarz, poeta. Nie sposób nie wspomnieć o zamachu na jego życie, w dniu 13 maja 1981r. Papież zostaje postrzelony na Placu św. Piotra przez zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Jan Paweł II przebacza swojemu niedoszłemu zabójcy, a nawet w grudniu 1983 odwiedza go w więzieniu. 

Angażuje się w walkę z nędzą i niesprawiedliwością społeczną oraz w działalność na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Jan Paweł II jest najwięcej podróżującym i pielgrzymującym papieżem w historii Kościoła. W ciągu 27 lat swojego pontyfikatu odbywa w sumie 104 zagraniczne podróże do 129 krajów na wszystkich kontynentach. Niesie Słowo Boże i słowa pokoju do ludów świata. Do swojej Ojczyzny pielgrzymuje w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Wprowadza Kościół w trzecie tysiąclecie. Umiera 02 kwietnia 2005r. o godzinie 21.37. Obecnie Papieżem jest Benedykt XVI, czyli Józef Ratzinger.

PONTYFIKAT

Mówi się o Papieżu Jan Paweł II Wielki, gdyż wielki był jego pontyfikat. Kierował on zawsze nasze myśli ku Bogu, niestrudzenie głosił Ewangelię, całym swoim życiem świadczył że Bóg jest wszędzie i wszystko zależy od Niego. W czasie ponad 26 lat Ojciec Święty :

 • odbył 104 pielgrzymki
 • odwiedził 132 kraje
 • przebył w sumie podczas swych podróży 1mln 600 tysięcy km
 • 9 razy odwiedził Polskę
 • Ok. 500 osób ogłosił świętymi
 • Mianował 232 kardynałów

Pozostawił po sobie ogromy dorobek :

 • Napisał 14 encyklik
 • 14 adhortacji
 • 11 konstytucji apostolskich
 • 43 listy apostolskie
 • Wygłosił 2400 przemówień

Będąc Papieżem nie zaprzestał twórczości literackiej. Między innymi napisał Tryptyk Rzymski dotyczący przemijania całej natury, świata i człowieka.

MARYJNY PAPIEŻ

Nazywany jest „maryjnym papieżem”, bo całkowicie zawierzył się Matce Bożej, co podkreśla motto jego pontyfikatu: Totus Tuus” – cały twój Maryjo. W 1997r. na Jasnej Górze, zawierzył Maryi cały Kościół u progu trzeciego tysiąclecia. W jego herbie biskupim, który stał się papieskim, pod lewym ramieniem Krzyża znajduje się litera „M”, symbolizująca Maryję.

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA PAPIEŻA

 • Jan Paweł II był pierwszym od 1522r. Papieżem nie Włochem
 • Jedną z pierwszych decyzji Papieża po wyborze w 1978r. była rezygnacja z papieskiej lektyki, w jakiej do tej pory noszono papieży
 • Ojciec Święty używał nowoczesnego pastorału ze srebra, który nie był zakrzywiony u góry, lecz miał formę krzyża.
 • Znał biegle 8 języków
 • Miał własnego szewca. Każda para butów była ręcznie szyta najczęściej w kolorze czerwonego brązu.
 •  Był pierwszym w historii Papieżem, który wziął udział w koncercie rockowym w Bolonii
 • Jego pasją były: piłka nożna, narciarstwo, piesze wędrówki górskie
 • Był pierwszym papieżem, który napisał List do dzieci.

BARDZO KOCHAŁ MŁODZIEŻ     

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w Polsce w Częstochowie w 1991 roku).”

Źródło: http://www.papiez-polak.ovh.org/zyciep.html

http://www.centrumjp2.pl

Opracowała: Agnieszka Czechowska