Nauczyciele SP11 wystąpili o dofinansowanie do projektu matematycznego, którego grantodawcą jest fundacja mBank…i udało się!!! Pozyskaliśmy 7.510,00zł na realizację projektu „Matematyczni geniusze w akcji”. 

Jego celem jest motywowanie, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów i zainspirowanie rodziców do wprowadzania matematyki w czasie domowych zajęć. Działania projektu mają pokazać uczniom, że matematyka jest wszędzie i jest wspaniała-logiczna. Realizacja przewidziana jest na okres wrzesień 2021- luty 2022.

W ramach projektu planujemy mat-lekcje z ekspertami, konkursy szkolne wraz z konkursem międzyszkolnym, wycieczkę edukacyjną z matematyką w tle, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności matematyczne, a także z prelekcje matematyczne.

Wszystkie działania z realizacji projektu będą opisywane w gazetce TIK-owej oraz na stronie internetowej naszej szkoły. 

Już dziś serdecznie zapraszamy naszych uczniów oraz ich rodziców do udziału w projekcie!!!

Koordynatorkami projektu są panie: Magdalena Cyferkowska, pani Kinga Szczepaniak, Katarzyna Maciejewska i Agnieszka Łachacz.