W dniu 17.02.2021 Samorząd Uczniowski dołączył do lekcji wychowawczej klasy 6b, gdzie odbyła się niekonwencjonalna lekcja online poezji walentynkowej.

Uczniowie poznali ”świat poezji” przyswajając sobie istotę pojęć takich jak poezja, inspiracja poprzez wysłuchanie wierszy przy ciekawej oprawie muzycznej ukulele, grającej  na instrumencie jednej z uczennic Niny Gajewskiej. Ciekawostką spotkania był udział uczniów przy wspólnym czytaniu fragmentów łączących jeden element w całość. Uczniowie prezentowali ciekawe książki oraz ich zarys, zachęcając do czytania właśnie takich powieści. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w teście na uważność o tematyce walentynkowej.

Niecodzienna lekcja, integrująca uczniów z Samorządem Szkolnym- stała się pokazem talentów dzieci, które prezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, teatralne.

Organizatorem  lekcji poezji Walentynkowej były  Panie Joanna Olejnik Sylwia Kamińska oraz Kinga Szczepaniak.