W piątek w naszej szkole odbyło się gościnne spotkanie ze strażakami OSP Roztoka. Dzieci zostały zapoznane z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Przypomniane zostały numery alarmowe ze szczególnym uwzględnieniem numeru do Straży Pożarnej 998 oraz numeru ratowniczego 112. Następnie odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości. Strażakom OSP Roztoka panom Jarosławowi Marciniakowi i Bogdanowi Siwińskiemu oraz pani Marzenie Fedorowicz za propozycje i pomoc w zorganizowaniu spotkania serdecznie dziękujemy!

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.