Kolaż przedstawia plasteliny z pismem klinowym.

Pismo klinowe to jedna z najstarszych na świecie odmian pisma, powstała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów. Nazwa pochodzi od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach za pomocą kawałka trzciny. Uczniowie poznawali historię powstania pisma i  podjęli próbę pisania pismem klinowym. Zamiast gliny użyli plasteliny a trzcinę zastąpili wykałaczką i  ołówkiem. 

Nauka przez zabawę wypadła znakomicie! Uczniowie nie tylko wykazali się dużymi zdolnościami manualnymi, ale również docenili możliwość używania nowoczesnych narzędzi piśmienniczych w XXI wieku.

Kolaż przedstawia uczniów klasy piątej podczas  podejmowania próby pisania pismem klinowym.