Łamigłówki matematyczne dla uczniów klas IV-VI

Łamigłówka nr 1

Matematyczne schody

przygotowała: M. Gabryszak – nauczyciel matematyki

Uzupełnij pola matematycznych schodów (regułę znajdziesz poniżej).

 matma1

Reguła

Poniższą regułę muszą spełniać wszystkie trójki kratek z których jedna jest górna a dwie dolne:
Reguła: kratka górna = suma dwóch niższych kratek dolnych / 2

Przykład reguły

 matma2

Powyższe schodki spełniają regułę gdyż: 3 = (2+4) / 2


 

Łamigłówka nr 2

Matematyczne schody

przygotowała: M. Gabryszak – nauczyciel matematyki

Uzupełnij pola matematycznych schodów (regułę znajdziesz poniżej).

 matma3

Reguła

Poniższą regułę muszą spełniać wszystkie trójki kratek z których jedna jest górna a dwie dolne:
Reguła: kratka górna = suma dwóch niższych kratek dolnych / 2

Przykład reguły

 matma4

Powyższe schodki spełniają regułę gdyż: 12 = 4*6/2