Harmonogram konsultacji indywidualnych z Rodzicami w dniu 21.10.2015r. w SP11

Lp.

Nazwisko i Imię
    nauczyciela

Godzina konsultacji

Nr sali

 

1.

 

Bartosik Marlena

16:00-17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu przyroda

34A

 

2.

 

Czechowska Agnieszka

16:00-17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu historia, religia

41B

3.

Gabryszak Mirosława

16:00-17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu matematyka

40B

4.

Gostyńska Mariola

16:0017:30 konsultacje indywidualne

19 B

6.

Kaczorowska Małgorzata

16:00-17:30 konsultacje pedagoga szkolnego

32A

7.

Ewa Kubsik

16:00-17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu język angielski

38A

8.

Dariusz Rachubiński

16:0017:30 konsultacje w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne

sala gimn.

 

9.

 

Maćkowiak Magdalena

16:00 -17:30 konsultacje indywidualne;
                     

21B

10.

Okulska Krystyna

16:00-17:30 konsultacje

świetlica

11.

Rakowski Jakub

16:00-18:00 konsultacje w zakresie przedmiotu matematyk,informatyka oraz technika

28A

12.

Radke Małgorzata

16:00-17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu język polski

39A

13.

Joanna Mączka

16:00 -17:30 konsultacje indywidualne;

43B

14.

Rzepecka Wioletta

16:00-17:30 konsultacje

świetlica

15.

Zielińska Małgorzata

16:0017:30 konsultacje indywidualne

42B