Tradycją w naszej szkole są  coroczne konkursy recytatorskie tematycznie związane z określoną porą roku. Także w tym roku młodzi recytatorzy stanęli do konkursowych zmagań, choć ich formuła była z konieczności nieco inna niż w latach ubiegłych: uczniowie nagrywali swoje wystąpienia i udostępniali je na platformie Teams. W tym roku prezentowali poezję zimową, a cały konkurs był jedną z proponowanych w szkole form uczczenia przypadającego 21 lutego Dnia Języka Ojczystego. Do rywalizacji przystąpiło 14 zawodników z klas: IV, V, VI b i VII. Po wysłuchaniu i wnikliwej ocenie wszystkich nagrań komisja konkursowa w składzie: pani Małgorzata Radke, pani Magdalena Maćkowiak oraz pani Marlena Bartosik zdecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca ex aequo dwojgu zawodników: Ninie Gajewskiej i Tymoteuszowi Łachaczowi. Drugiego miejsca nie przyznano, natomiast na trzecim miejscu znalazły się aż trzy wykonawczynie: Nadia Dębowska, Paulina Barczykowska, Oliwia Waleryszak. Serdeczne gratulacje! Laureatów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do dyżurki szkolnej od poniedziałku, 8 marca.

Podziękowania i wyrazy uznania należą się wszystkim uczestnikom za zaangażowanie,  znakomite opanowanie pamięciowe tekstów oraz odnalezienie się w nietypowych warunkach konkursu online – brawa! Zapraszamy po odbiór dyplomów do dyżurki szkolnej. Żywimy nadzieję, że nasi szkolni artyści uraczą nas jeszcze wieloma znakomitymi występami – już na żywo. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka polskiego: pani Agnieszka Łachacz, pani Małgorzata Radke oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – pani Magdalena Maćkowiak i nauczyciel bibliotekarz – pani Marlena Bartosik.