Biblioteka szkolna razem z nauczycielem przyrody Panią mgr Mirosławą Gabryszak zorganizowała konkurs przyrodniczy dla klas V-VI pt.” Moja wizja świata w 2050 roku pod kątem działań człowieka w stosunku do przyrody”. Zgłosiło się trzech uczniów, którzy taką wizję świata mieli. Napisali pracę i oddali w wyznaczonym terminie.
Najlepszą pracę napisał Hubert Fabiszak z klasy V, który otrzymał dyplom, nagrodę książkową oraz ocenę celującą z przyrody. Pozostali uczniowie tj. Beata Kanecka oraz Robert Woźniakowski z klasy VI otrzymali dyplomy za udział i ocenę bardzo dobrą z przyrody. Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy a wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższych konkursach.

Już 22.11.2010 odbędzie się konkurs czytelniczy, organizowany przez bibliotekę szkolną pt. Zielone włosy Ani z Zielonego Wzgórza”. Więcej szczegółów w bibliotece u Pani mgr Marleny Bartosik. ZAPRASZAM !!!

oprac. mgr Marlena Bartosik