Karta wyjazdu uczniów na

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                         podaj cel wyjazdu

Założenia wyjazdu (czemu on ma służyć) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres miejsca wyjazdu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Termin wyjazdu ……………………………………………………………..

Ilość osób…………………..

Klasa …………………………

Wiek uczestników wyjazdu…………………..

Opiekun /kierownik (imię i nazwisko) …………………………………………………

Liczba opiekunów (powyżej 10 uczestników wyjazdu)…………………………

Środek lokomocji ………………………………………………………………………………..

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

  1. Opiekunowie                                                                              Kierownik /opiekun

1.………………………………………………….                             …………………………………….

2…………………………………………………

3…………………………………………………

4………………………………………………….

Harmonogram wyjazdu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer Polisy ……………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                           Zatwierdzam