W Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka od kilku lat nauczyciele wspólnie realizują działania, które uczą młodzież racjonalnego korzystania ze środowiska. Edukacja o sposobach pozyskiwania energii i wpływu na środowisko, jest traktowana w naszej szkole jako wiedza, którą uczniowie powinni nabyć na różnych przedmiotach, bowiem jest ona niezbędna do rozwoju gospodarczego kraju i funkcjonowania każdego z nas we współczesnym świecie. W poprzednich latach nasi uczniowie zajmowali najwyższe miejsca ogólnopolskim konkursie Postaw na Słońce, a w tym roku również pod opieką pani Marzeny Fedorowicz -nauczycielki biologii, drużyna z klas 8 realizuje działania projektu „Postaw na Słońce” w sposób zdalny. 

Natomiast uczniowie klasy 7 wzięli udział w organizowanym przez XIV LO w Poznaniu konkursie „Odnawialne Źródła Energii”. Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowali się z naszej szkoły: Aleksander Gajewski i Kamil Bandowski. Etap wojewódzki odbył się dniu 5 marca 2021 r., z uwagi na pandemię, został on przeprowadzony w formie on-line. W konkursie uczestniczyli najlepsi uczniowie z całego województwa Wielkopolskiego, z naszego powiatu konińskiego byli to uczniowie ze SP im. A. Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym oraz uczniowie naszej szkoły SP nr 11 w Koninie. Honorowymi patronami konkursu byli: Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kamil Bandowski uczeń klasy 7 w zmaganiach konkursowych zajął III miejsce. Opiekunem merytorycznym ucznia była pani Marzena Fedorowicz. Relacja z konkursu na stronie organizatora: http://czternastelo.pl/2021/03/09/final-x-wojewodzkiego-konkursu-odnawialne-zrodla-energii-dla-uczniow-szkol-podstawowych/ Test konkursowy wymagał od uczniów szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, która łączy zagadnienia z kilku przedmiotów: geografii, fizyki, biologii i chemii. Jesteśmy przekonani, że przygotowanie i udział w konkursie obu naszych uczniów przyczynił się do wzrostu ich wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu świadomości na temat szkodliwości tradycyjnych źródeł. Wiedzę tą będą wykorzystywać podejmując właściwe decyzje dotyczące przeszłości naszego regionu, którego transformacja energetyczna dokonuje si na naszych oczach. Dlatego staramy się jako szkoła nie tylko przekazywać wiedzę książkową ale przygotowywać naszych uczniów do podejmowania właściwych decyzji, oszczędzania energii umiejętnego odróżniania faktów od mitów, stawiania śmiałych pytań o przyszłość regionu.

Zdjęcie z konkursu:

Zdjęcie z zajęć ,,Postaw na słońce” :