Jak rozwijać wielorakie inteligencje u dzieci? Mini – poradnik dla rodziców

 

Inteligencja językowa

Czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie.

Grajcie w gry, takie jak: scrabble, gry słowne oraz rozwiązujcie wspólnie krzyżówki.

Układajcie opowieści (każdy mówi kilka zdań ), np. podczas jazdy samochodem.

Zachęcaj do mówienia, ale słuchaj dziecka uważnie !

Inteligencja wizualno – przestrzenna

Zachęć dziecko do rysowania, lepienia, układania kompozycji.

Rysujcie plany.

Szukajcie wzorów w chmurach lub liściach.

Bawcie się w robienie wzorów z ciastek, kanapek.

Zaprojektujcie dom dla ulubionej zabawki lub zwierzątka.

Inteligencja interpersonalna

Przejrzyjcie zdjęcia w książce, gazecie lub obrazy z albumu i porozmawiajcie o tym, co czują i myślą przedstawieni na nich ludzie.

Zagrajcie w tę grę w kawiarni lub na zakupach.

Zagrajcie w rysunkowy słownik- partner ma za zadanie zgadnąć wyrażenie z narysowanego obrazka.

Zachęć dziecko, żeby się z Tobą kłóciło! Ale argumenty muszą być przemyślane i logiczne.

Szukaj okazji, żeby wspierać innych członków rodziny i chwalić ich osiągnięcia. Najlepszym sposobem zmiany zachowań jest pozytywne wzmacnianie dobrego zachowania, negatywne komentowanie złego.

Przydziel dziecku co najmniej jedno zadanie.

Zachęć dziecko do traktowania wszystkich błędów jako szans na wyciągnięcie wniosków na przyszłość: „Czego możesz się nauczyć z tej pomyłki, żeby następnym razem wypaść lepiej?”.

Pytaj się często: „Jak się czujesz?”, „Co o tym myślisz?”.

Zadawaj pytania podsumowujące: „Co było dzisiaj ciekawego w szkole?”, „Co było dla Ciebie trudne, nudne?”, Ale uwaga! Słuchaj cierpliwie i w żadnym wypadku – nie pouczaj!

Inteligencja przyrodnicza

Nauczcie dziecko wnikliwie obserwować przyrodę. Dajcie mu szkło powiększające – niech obserwuje trawę, żuczki, mrówki. Uczcie je nazw krzewów, kwiatów, drzew, troski o czystość otoczenia, wskazując na wandalizm, zaśmiecanie, np. lasów, przejawy złego traktowania zwierząt.

Pójdźcie na spacer i poszukajcie typowych cech danej pory roku.

Poznawajcie pogodę i to, co ją powoduje.

Zdobądźcie informacje o gwiazdach widocznych w nocy i o wszechświecie.

Pozwól dziecku na opiekowanie się roślinami w swoim pokoju.

Pomóż dziecku założyć zielnik.

Wyszukała  M. Gostyńska