UPARTE DZIECKO – JAK JE WYCHOWYWAĆ?
Jak postępować z „trudnym” dzieckiem?

1. Nie bądź perfekcjonistką.
Dostosuj swoje oczekiwania do możliwości dziecka, a nie do wymarzonego przez Ciebie wzorca.
2. Ustal priorytety.
Nie próbuj uczyć dziecka wszystkiego na raz. Skoncentruj się na sprawach najważniejszych, czyli np. tych, które związane są z bezpieczeństwem dziecka i osób wokół niego.
3. Bądź konkretny.
Hasło „bądź grzeczny” jest bez sensu – uściślaj, o jakie zachowanie Ci chodzi, np. „nie dotykaj niczego w sklepie”.
4. Bądź konsekwentny.
Gdy już ustalisz zasady zachowania, nie poddawaj się – będzie trudno, bo dla dzieci tego typu granice są po to, żeby je łamać, ale nie daj się!
5. Doceniaj postępy.
Chwal dziecko za każdy sukces. Rób to natychmiast. Zachowaj równowagę pomiędzy chwaleniem a upominaniem.
6. Używaj pozytywnych sformułowań.
To, co mówi się dziecku, staje się podstawą samooceny i umiejętności kierowania swoim zachowaniem, więc nie krzycz, nie krytykuj, nie oceniaj. Krytykuj zachowanie, a nie dziecko!
7. Pokaż stosowne zachowanie.
Zamiast opisywać oczekiwane zachowanie, zademonstruj je. Pokaż np., jak ciszej zamykać drzwi, jak w grzeczny sposób poprosić o chwilę uwagi itd.
8. Daj dziecku czas.
Nowe wymagania i oczekiwania stawiaj stopniowo, w zależności od indywidualnego tempa rozwoju dziecka.
9. Zachowaj poczucie humoru.
Naucz się dystansować do wielu spraw. Śmiej się, bo to rozładowuje atmosferę, ale nigdy nie śmiej się z dziecka ani nie kpij z jego kłopotów.
10. Przytul!
Nie ulegaj wrażeniu „silnego” dziecka, ono sprawia wrażenie twardziela, ale nim nie jest, potrzebuje czułości. 

                                Wyszukała Małgorzata Kaczorowska