Jak organizować czas wolny dziecku?

Najbardziej korzystne dla dziecka jest zrównoważone godzenie ze sobą wszystkich sfer rozwoju- nauki, odpoczynku i aktywności ruchowej. Stąd tak ważna jest pomoc dorosłych w planowaniu czasu wolnego dzieci.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas organizowania dziecku czasu wolnego?

  1. Kontakt z dzieckiem     Smile             

Swoboda jest bardzo ważna, ale rodzic nie może zostawiać dziecka samego. Atmosfera w domu oraz styl życia całej rodziny powinny ułatwiać dziecku rozwój i prawidłowe funkcjonowanie, a także przygotowywać do samodzielnego podejmowania decyzji oraz dokonywania wyborów. Jeśli rodzice nauczą dzieci, jak prawidłowo korzystać z dobrodziejstw czasu wolnego, te nigdy nie będą się one nudzić.

  1. Telewizja- tak, ale…  nie wszystkie programy i nie o każdej porze dnia i nocy. Dzieci i młodzież mają skłonność do spędzania czasu przed telewizorem, zwłaszcza, jeśli rodzice tego czasu nie kontrolują. Nie wszystkie programy są jednak odpowiednie dla osób w każdym wieku. Trzeba pamiętać, że nawet nie wszystkie filmy animowane są przeznaczone dla dzieci – często coś, co wygląda na bajkę, wcale nią nie jest, niosąc w sobie treści agresywne, związane z przemocą. Treści pokazywane w formie obrazowej łatwiej docierają do świadomości człowieka, wpływając na jego myślenie oraz postrzeganie świata. Można to wykorzystać pozytywnie, dla rozwoju dziecka, jednak trzeba na to poświęcić więcej czasu i energii niż zazwyczaj.
  1. Komputer i Internet- dobrodziejstwo XXI wieku czy zbyteczny pochłaniacz czasu? Wink
    Komputer to wspaniały wynalazek, który można wykorzystywać do rozwoju wielu funkcji i zdolności. Jednak i tutaj potrzebna jest rozwaga- zarówno w doborze czynności na nim wykonywanych, jak i czasu, który dziecko przy nim spędza. Obecnie często spotyka się dzieci w wieku 4-5 lat, które spędzają po kilka godzin dziennie na prostych grach, praktycznie bez kontroli rodzicielskiej. W nieco późniejszym wieku, umiejąc już czytać- dzieci zaczynają korzystać z Internetu- wiemy jednak, iż znajdują się tam, praktycznie na wyciągniecie ręki, różne treści, także te nie przeznaczone dla dzieci w żadnym wieku. Dzieci, nawet te mniej ufne, są też narażone na wiele niebezpieczeństw- nigdy nie można być pewnym, kto znajduje się po drugiej stronie sieci, z kim dziecko rozmawia, komu się zwierza i co z tego wyniknie. Pozwalając dziecku na korzystanie z Internetu trzeba być szczególnie uwrażliwionym na to, jak ono wykorzystuje tą możliwość. Rolą rodzica jest też wykształcenie  w dziecku poczucia, że do wielu treści w Internecie należy podchodzić z dystansem.
  1. Rówieśnicy
    Człowiek, jako istota społeczna, potrzebuje towarzystwa- rodziny oraz grupy rówieśniczej. Dzięki zabawom z innymi osobami dziecko uczy się współdziałania, poświęcenia, dzielenia dostępnymi zabawkami, rozwiązywania konfliktów, pełnienia ról, nawiązywania satysfakcjonujących relacji, koleżeńskości czy serdecznego stosunku do otoczenia. W grupie nie ma miejsca na postawę egocentryczną, nastawioną na siebie. Liczy się dobro ogółu. Dziecko ma też możliwość porównania siebie z innymi, korzystania z ich zdolności, pomysłów, a także poszerzania zakresu doświadczeń i przeżyć, a przez to rozwoju sfery społeczno- emocjonalnej. Aktywne poznawanie świata wpływa również na jego rozwój intelektualny.
  1. Ruch na świeżym powietrzu- czyli gdy pogoda dopisuje Wink

            Ważną formą spędzania czasu wolnego jest ruch na świeżym powietrzu- latem mogą go zapewniać wspólne spacery, wycieczki rowerowe, gra w piłkę na podwórku, zabawy w piaskownicy czy na placu zabaw, zimą- wyjście na łyżwy, sanki, narty, wspólne lepienie bałwana przed domem. Ruch zapewnia nie tylko sprawność fizyczną, ale jest też sposobem na pozytywne zmęczenie i dotlenienie organizmu. Wycieczki krajoznawcze pozwalają również poznać okolicę, jej przyrodę, kulturę, zabytki. Osobisty przykład rodziców oraz ich pozytywny stosunek do aktywnego spędzania czasu wolnego stanowi dla dzieci szansę na rozwój kultury fizycznej, ale także staje się wzorem do naśladowania w przyszłości.

  1. W czasie deszczu… czyli jak nie pozwolić dzieciom się nudzić

Brak pogody za oknem nie jest równoznaczny z brakiem zajęcia dla dzieci i rodziców- wystarczy nieco ruszyć głową, by znaleźć milion pomysłów na to, jak spędzić choćby najbardziej deszczowe dni. Obecnie do łask powracają gry sprawnościowe i planszowe, rozwijające umysł- kreatywność, myślenie, planowanie, ale też pozwalają na doświadczanie sukcesów i porażek- która to zdolność do przyjmowaniu obu jest w późniejszym życiu bardzo przydatna. W zabawach można korzystać ze wszystkich przedmiotów w domu- tylko trochę wyobraźni i kreatywności potrzeba, aby kartoniki po butach, drewniane klocki albo guziki stały się przedmiotem zabawy. Ponadto można się wybrać z dziećmi do kina, teatru, muzeum- do miejsc, które w dobie wszędzie dostępnego Internetu są coraz mniej popularne, a tak ważne w rozwoju dziecka. Dziecko powinno mieć również po prostu pobyć w obecności rodzica- przytulić się, posiedzieć obok, pomarzyć, poprzyglądać się rodzicowi podczas wypełniania codziennych obowiązków.

Wyszukała i przygotowała:

M. Zielińska