JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI? – wskazówki dla rodziców

Od najmłodszych lat rozwijaj naturalną ciekawość dziecka, wzbudzaj jego motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki poprzez:

  • systematyczne wyprawy do księgarni – niech dziecko samo wybierze sobie jakąś książeczkę czy czasopismo

}  organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy, oglądanie z dzieckiem ciekawych programów w TV i rozmawianie o nich!

}  rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp.

}  wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia różnych umiejętności np., liczenia, logicznego myślenia itd. Dawanie przykładu własnym zachowaniem – spędzając wolny czas czytając prasę, książki, oglądając programy popularnonaukowe itp.

}  dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna – nie mów, że to strata czasu, nie zwalniaj z udziału w lekcjach z błahych powodów,

}  wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj je w niej,

}  interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym, czego dziecko się nauczyło,

}  wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy (odrabianie lekcji o tej samej porze, ale nie bezpośrednio przed lub po szkole) i zadbaj
o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy),

}  pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to jednak, że masz wykonać zdanie za dziecko! Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek,

}  unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia,

}  stosuj pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. Chwal – za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek,

}  nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu
i umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób jego postępy i motywujesz do dalszej pracy,

}  w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia
(np. widzę, że: jest ci bardzo smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany, że zadanie to sprawia ci trudność), zachęć je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponuj własne pomysły i wspólnie zdecydujcie, które pomysły wydają się możliwe do zrealizowania.

Źródło:

}  Brophy. J – „Motywowanie uczniów do nauki”

}  Buchner. Ch- „ Sukces w szkole jest możliwy”

}  Hamer.H – „ Do efektywności nauczania”

}  Harmin. M – „Duch klasy”. Jak motywować uczniów do nauki?

}  Mc Ginnisa. A – „Sztuka motywacji”

Opracowanie: Agnieszka Czechowska