Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia.

Przy nauce tabliczki mnożenia bardzo ważna jest systematyczność i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy. Należy pracować z dzieckiem codziennie, małymi porcjami oraz robić częste powtórki. Jeśli tabliczka mnożenia sprawia dziecku trudność to zachęcajmy je do dalszej nauki poprzez częste pochwały nawet za drobne osiągnięcia.

Aby nauka sprawiała dziecku przyjemność należy typową naukę „wkuwanie na pamięć” przeplatać zabawą. Oto kilka zabaw z tabliczką mnożenia.

Mnożenie z kostką do gry – zabawa:

Jest to zabawa dla dzieci, które zetknęły się już z tabliczką mnożenia i poprzez zabawę mogą pogłębić i utrwalić jej znajomość.

W grze może brać udział dowolna liczba uczestników.

Potrzebne przedmioty: kartka papieru, długopis, kostka do gry.

Każdy uczestnik na kartce papieru pisze cyfry od 1 do 10 ze znakiem mnożenia, w pokazany poniżej sposób:

1 x …..=

2 x …..=

3 x …..=

4 x …..=

5 x …..=

6 x …..=

7 x …..=

8 x …..=

9 x …..=

10 x …..=

Następnie każdy z graczy po kolei rzuca kostką do gry, za każdym razem, gdy wypadnie jakakolwiek liczba uczestnik podejmuje decyzję, do której cyfry ją dopisać. Decyzji tej nie można już potem zmienić. Kostką do gry możemy rzucić tylko 10 razy ponieważ mamy zapisanych 10 cyfr. Gdy każda cyfra będzie miała dopisaną liczbę, mnożymy je i wpisujemy wynik po znaku równości. Teraz sumujemy po kolei otrzymane wyniki, kto w posumowaniu uzyska największą liczbę wygrywa.

Mnożenie przez 9

Mnożenie przez dziewięć można szybko opanować wykorzystując swoje dłonie:

  –  Bierzemy obie ręce przed siebie (lewa i prawa z rozłożonymi palcami).

Mamy do przeprowadzenia działanie 9×4. Zginamy 4 palec lewej ręki, palce   znajdujące się przed nim to dziesiątki, czyli mamy 30. Palce znajdujące się po zgiętym czwartym palcu to jedności mamy ich 6 łącznie 36.

     W ten sam sposób liczymy inne działania z 9.

Przygotowała Mirosława Gabryszak – nauczyciel matematyki