Harmonogram zebrań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego                                               2011/2012

I semestr trwa:  01.09.2011r. – 10.02.2012r.

                      Ferie zimowe: 13.02.2012r. – 26.02.2012r.

II semestr trwa: 27.02.2012r. – 29.06.2012r.

Lp.

Data zebrania

Rodzaj zebrania

1.

20.10.2011r.

Dyżury nauczycieli na konsultacjach.

2.

08.11.2011r.

Zebranie ogólne i dyżur nauczycieli na konsultacjach.

3.

15.12.2011r.

Dyżury nauczycieli na konsultacjach.

4.

04.01.2012r.

Zebranie ogólne i dyżur nauczycieli na konsultacjach.

5.

08.02.2012r.

Zebranie podsumowujące I semestr nauki w szkole.

6.

06.02.2012r.

Rada klasyfikacyjna w I semestrze

7.

22.06.2012r.

Rada klasyfikacyjna w II semestrze