uczniowie prezentują swoje prace i dzielą się wiedza z innym
smart

Uczniowie z klas V – VIII uczestniczyli w grze poświęconej św. Janowi Pawłowi II. 
pt.  „Ślady Lolka. Zadaniem uczniów było odkodować pytania i udzielić na nie odpowiedzi.  Zdobytą  samodzielnie wiedzę prezentowali na lekcji. W ten sposób nie tylko pogłębili swoje wiadomości na temat Wielkiego Polaka, ale także kształcili umiejętności informacyjno – komunikacyjne. 

widać uczniów, którzy uczestniczą w grze.
smart
uczniowie prezentują swoje prace i dzielą się wiedza z innym
smart