{phocagallery view=category|categoryid=197|imageid=2751|float=left|pluginlink=1}„PRACA Z DZIECKIEM NIE JEST CELEM – A SZCZĘŚCIEM, A UŚMIECH PODCZAS ZABAWY – SŁOŃCEM”

Celem świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i wszechstronnego rozwoju dzieci. Zajęcia w naszej świetlicy dotyczą najbliższego otoczenia uczniów – rodziny, szkoły, kolegów. Umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań.
Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować wyzwalając jak największą aktywność poznawczą i twórczą.
Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wrażliwość estetyczną.                
Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną.
Przede wszystkim świetlica jest jednak miejscem kształtującym umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, ważną nie tylko w dzieciństwie, ale i też w  dorosłym życiu.

                  Opracowały:
                        Krystyna Okulska
                        Wioletta Rzepecka


Nasza świetlica zaprasza

Poniedziałek

  • 7:30 – 17:00

Wtorek

  • 7:30 – 10:00
  • 11:30 – 17:00

Środa

  • 7:30 – 17:00

Czwartek

  • 7:30-10:00
  • 11:30-17:00

Piątek

  • 7:30 – 17:00


ZAJĘCIA W KOŁCH ZAINTERESOWAŃ ODBYWAJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK


14.00 – 15.30

 14.00 -15.30

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

K.OKULSKA                                       W.RZEPECKA

WTOREK


15.30 – 17.00

WARCABY / SZACHY

W.RZEPECKA

ŚRODA

15.30 – 17.00

ZAJĘCIA RUCHOWE  – SALA34A                    ,,RADOSNA SZKOŁA”

K.OKULSKA

{phocagallery view=category|categoryid=129|limitstart=0|limitcount=0}