Fotografia przedstawia uczniów klasy trzeciej trzymających statuetkę Floriana.

Jedną z ważniejszych dat w szkolnym kalendarzu jest przypadające w maju Święto Patrona naszej szkoły – Floriana Marciniaka.  W tym roku przebiegało ono pod hasłem „Wojna jest zawsze bardzo blisko”,  pokazującym, że wojenne doświadczenia patrona naszej szkoły nie są, niestety, zamkniętą przeszłością, ale wciąż aktualnym tematem w obliczu obecnych wydarzeń w Europie, dlatego nie zabrakło podczas uroczystości akcentów podkreślających naszą solidarność z Ukrainą. Uroczystej akademii towarzyszyła, jak co roku, gala rozdania „Florianów’ – nagród dla wyróżniających się uczniów. W tym roku nominowani uczniowie rywalizowali o statuetki w ośmiu kategoriach: Historyk Roku, Sportowiec Roku, Organizator Roku, Mistrz Pędzla, Badacz Przyrody, Recytator Roku, Matematyk Roku, Wolontariusz Roku. Kapituła konkursowa wytypowała następujących zwycięzców:

Historyk Roku: Aleksander Gajewski

Sportowiec Roku: Mateusz Janczewski

Organizator Roku: Laura Janiszewska

Mistrz Pędzla: Hanna Zielińska

Badacz Przyrody: Witold Łachacz, wyróżnienie: grupa „Solaris Team” z klasy VIII

Recytator Roku: Borys Rudyj

Matematyk Roku: Karolina Szymankiewicz

Wolontariusz Roku: Magdalena Działak

Także uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami otrzymali swoje nagrody:

Klasa I otrzymała tytuł: Odkrywcy, klasa II: Tropiciele, a klasa III: Podróżnicy.     Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym oraz nagrodzonym!                                       

Fotografia przedstawia grupę uczniów stojących przy dekoracji "wojna jest zawsze bardzo blisko".
Na fotografia jest dwójka uczniów wraz z panią Agnieszką Czechowską pod tablicą patrona szkoły.
Fotografia przedstawia ucznia Borysa Rudyj trzymający Floriana: recytator Roku wraz z nauczycielką panią Małgorzata Radkę
fotografia przedstawia ucznia Alka Gajewskiego trzymającego Floriana w kategorii historyk roku. Obok stoi pani Agnieszka Łachacz.
fotografia przedstawia uczennicę Magdalenę Działak z Florianem za kategorię Wolontariusz roku. Obok stoi pani Małgorzata Kaczorowska.