W Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy obchody Dnia Krajobrazu – święta, które zwraca uwagę na otaczającą przestrzeń.Inicjatorkami obchodów były panie: Marlena Bartosik i Marzena Fedorowicz, które chciały zwrócić uwagę uczniów na najbliższe otoczenie, w którym żyjemy, pracujemy i wypoczywamy. Nasz region od wielu lat poddawany jest przemianom wynikającym z działalności wydobywczej Kopalni Węgla Brunatnego. Krajobrazy, które nas otaczają są często obszarami, które dawniej stanowiły element czynnych wyrobisk kopalnianych, ich rekultywacja prowadzona w sposób zrównoważany i nastawiony na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i środowiska pokazuje, że możliwe jest współistnienie terenów przemysłowych i chronionych. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu przygotowana została wystawa we współpracy z Muzeum Okręgowym w Koninie prezentująca przykłady różnych kierunków rekultywacji i działań kompensacyjnych kopalni w stosunku do otaczającego środowiska. W dniu 30 października br. uczniowie z klas 7 i 8 wysłuchali prelekcji pani Marzeny Fedorowicz na temat zmian krajobrazów w regionie konińskim, wpływu tych zmian na bioróżnorodność i życie mieszkańców. Nie zabrakło też informacji o cennych wystawach przyrodniczych w Muzeum Okręgowym w Koninie, w szczególności wystawy ze słoniem leśnym i ekspozycji maszyn górniczych. Celem zorganizowanego Dnia Krajobrazu było zachęcenie uczniów do refleksyjnego myślenia o najbliższym otoczeniu – jak o nie dbać, chronić i świadomie korzystać, tak, aby było jak najbardziej przyjazne. Harmonijny i racjonalnie ukształtowany krajobraz inspiruje i integruje, powoduje, że utożsamiamy się z otaczającą przestrzenią, decydując o tożsamości lokalnej społeczności. Jakość krajobrazu przekłada się na mierzalne korzyści ekonomiczne, co uświadomili sobie uczniowie uczestniczący w prelekcji. Każdy z nas jest nierozerwalnie związany z przestrzenią, a w naszym regionie otaczająca nas przestrzeń częstokroć jest zmieniana poprzez działania przemysłowe, jednak zmiany te mogą być z czasem pozytywne, na dawnych zwałowiskach powstają, bowiem nowe zbiorniki wodne, lasy, miejsca turystyki i rekreacji. Zmiany krajobrazu wpływają, na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

aaakopal