Fotografia przedstawia ramkę z informacja o terminie odbioru zaświadczeń egzaminów ósmoklasisty.

Zaświadczenia potwierdzające wyniki egzaminów będą do odbioru 8 lipca od godziny 9.00 do godziny 11.00 w sekretariacie.