KACZOROWSKA_resize

Jeżeli dziecko doświadcza krytycyzmu
uczy się potępiania innych.

Jeżeli dziecko doświadcza wrogości
uczy się walczyć z innymi.

Jeżeli dziecko doświadcza szyderstwa
uczy się nieśmiałości wobec innych.

Jeżeli dziecko doświadcza zawstydzenia
uczy się poczucia winy.

Jeżeli dziecko doświadcza tolerancji
uczy się cierpliwości wobec innych.

Jeżeli dziecko doświadcza wzmacniania, dodawania odwagi
uczy się zaufania wobec innych.

Jeżeli dziecko doświadcza pochwał
uczy się doceniania innych.

Jeżeli dziecko doświadcza gry fair
uczy się sprawiedliwości.

Jeżeli dziecko doświadcza bezpieczeństwa
uczy się pokładania wiary w innych.

Jeżeli dziecko doświadcza doceniania siebie
uczy się lubienia siebie samego.

Jeżeli dziecko doświadcza akceptacji i przyjaźni wobec siebie
uczy się znajdować miłość wokół siebie.

Wyszukała: Małgorzata Kaczorowska