Matematyka na wesoło

Zabawy matematyczne nie tylko dla klasy I:

Ciekawa i nowa strona:

·       http://www.krainakiko.pl/mapa – podzielona jest na trzy części: edukację, rozrywkę i umiejętności.

·        www.buliba.pl     – gry  online, piosenki oraz zabawy edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka.

Oraz dla ciekawych matematyki:

www.ewahoffmann.republika.pl/matematy.htm

www.matmaonline.republika.pl/index_.html