Ciekawostki przyrodnicze – Woda źródłem życia

Woda jest naturalnym bogactwem na Ziemi niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania istot żywych. Można powiedzieć, że bez wody nie ma życia. Większą część naszej planety pokrywa słona woda morska. Oceany zajmują powierzchnię 2,5 razy większą niż lądy. Wszystkie morza i oceany łączą się ze sobą tworząc jedną całość, którą nazywamy wszechoceanem. Są to wody słone. Obliczono, że wszechocean zawiera 97% wody, która występuje na Ziemi. Pozostałe 3% stanowią wody podziemne, lodowce, jeziora, para wodna zawarta w powietrzu i rzeki. Są to głównie wody słodkie.

Ciało człowieka zawiera około 65% wody. Niektóre rośliny wodne mają jej nawet 98%. Aby organizm człowieka mógł prawidłowo funkcjonować, musi przyjmować dziennie 2-3 litrów wody w postaci napojów i w pokarmach.

Bez pokarmu człowiek może żyć nawet przez miesiąc, a bez wody kilka dni. Bez tlenu natomiast może przeżyć zaledwie kilka minut.

opracowała: Mirosława Gabryszak – nauczyciel przyrody