Uczniowie klas II-VI wzięli udział w konkursie plastycznym „Chrońmy nasze ptaki”, zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”. Konkurs odbywał się na poziomie szkół podstawowych. Wyróżnieni uczniowie z naszej szkoły to: Natalia Radke, Nadia Dębowska, Natalia Klecha z klasy II oraz Amelia Staciwa z klasy IV.

                Opracowanie Joanna Kucal

konkurs ptaki