W tym roku błogosławiony Jan Paweł II mówi nam o umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Na lekcjach religii będziemy wspominać postać błogosławionego Jana Pawła II. Chętnych uczniów wszystkich klas proszę o przygotowanie materiałów dotyczących np. nauki, życia, pielgrzymek, twórczości, zainteresowań Jana Pawła II. Pracę można wykonać w formie plakatów, rysunków, albumów, prezentacji multimedialnych itp. Należy pamiętać o podaniu źródła, podpisaniu pracy i przedstawienia swojej prezentacji w sposób czytelny dla innych uczniów. Wysiłek zostanie nagrodzony oceną celującą. Życzę owocnej pracy.

                                                                                                Agnieszka Czechowska