Cechy przewodniczącego i zastępcy:

 • Zdolności przywódcze
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność prowadzenia dyskusji
 • Szacunek dla dorosłych
 • Umiejętność nawiązywania współpracy i dialogu z wychowawcą i innymi pracownikami szkoły
 • Pracowitość i bezinteresowność
 • Poczucie odpowiedzialności

Cechy skarbnika:

 • Skrupulatność
 • Pracowitość i obowiązkowość
 • Dobrze opanowana umiejętność liczenia pieniędzy
 • Uczciwość

Cechy kronikarza:

 • Systematyczność i obowiązkowość
 • Pracowitość
 • Dobra umiejętność pisania dowolnych tekstów
 • Estetyka i czytelność pisma
 • Pomysłowość
 • Zdolności plastyczne
 • Bezinteresowność

Zadania przewodniczącego:

 • Kierowanie pracami samorządu klasowego
 • Rozdzielanie zadań pomiędzy poszczególnych uczniów w klasie
 • Współpraca z wychowawcą
 • Reprezentowanie klasy na terenie szkoły

Zadania zastępcy:

 • Pomoc przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków
 • Zastępowanie przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 • Gotowość na przejęcie roli przewodniczącego

Zadania skarbnika:

 • Współpraca z wychowawca i przewodniczącym w sprawach finansowych
 • Prowadzenie zbiórek pieniędzy na wyznaczone wcześniej cele (drobne kwoty)
 • Pilnowanie terminów składek przez poszczególnych uczniów (np.: na mleko, do kina itp.)
 • Pomoc wychowawcy w gromadzeniu rachunków (wklejanie do specjalnego zeszytu, opisywanie ich)

Zadania kronikarza:

 • Prowadzenie kroniki klasowej
 • Zachęcanie innych uczniów w klasie do wpisywania treści czy wykonywania ilustracji w kronice
 • Opisywanie zdjęć w kronice

Zadania nauczyciela prowadzącego samorząd klasowy:

 • Dobre poznanie zespołu klasowego
 • Przedstawienie roli samorządu klasowego
 • Przedstawienie cech charakteru pożądanych dla poszczególnych członków samorządu klasowego
 • Określenie zadań poszczególnych członków samorządu
 • Przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego
 • Przypięcie w klasie listy członków wybranych do pełnienia poszczególnych funkcji wraz z ich zadaniami
 • Dyskretne kierowanie pracą samorządu w klasie
 • Pomoc w realizacji zdań proponowanych przez klasowy samorząd
 • Współpraca z wszystkimi członkami samorządu klasowego
 • Pilnowanie wykonywania zadań przez uczniów
 • W razie potrzeby ingerowanie w prace samorządu łącznie ze zmianą jej członków.

mgr Katarzyna Krupa

LITERATURA:

M. Łobocki: ABC wychowania W-wa 1992
A.A Kamiński: Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole podstawowej W-wa 1985

Wyszukała Małgorzata Radke