BEZPIECZNY INTERNET

Uczmy dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu. Przydatne informacje i materiały edukacyjne znajdziemy
 w serwisie www.dzieckowsieci.pl oraz www.dbi.pl.

Zapraszam Państwa do poszerzenia wiedzy na ten temat.

Agnieszka Czechowska