Jak skutecznie wydawać dziecku polecenia?

 Częstym problemem rodziców jest wyegzekwowanie u dzieci posłuszeństwa. Zdarza się, że kierujemy do dziecka prośbę czy polecenie, ale ono niestety nie reagujena nie. Co możemy wówczas zrobić? Chciałabym przedstawić Państwu kilku reguł, które są sprawdzone i skuteczne.

  1. Nie wypowiadajcie poleceń, kiedy nie jesteście gotowi do ich wyegzekwowania! Wielu rodziców wydaje swoim dzieciom zbyt wiele poleceń, nie zważając na to, czy są one później rzeczywiście przestrzegane. W ten sposób dziecko dowiaduje się, że poleceń rodziców nie trzeba traktować bardzo poważnie. Nie nakazujcie niczego, gdy nie jesteście gotowi lub nie jesteście w stanie tych wymagań wyegzekwować.
  2. Zatroszczcie się o to, aby dziecko z uwagą wysłuchało waszego polecenia! Podejdźcie do swojego dziecka, zniżcie się do jego poziomu (pochylcie się lub przykucnijcie), połóżcie rękę na jego ramieniu i nawiążcie z nim kontakt wzrokowy. Nie wypowiadajcie polecenia dopóki nie osiągniecie tej bliskości dającej pewność, że dziecko poświęci wam swoją uwagę.
  3. W danej chwili możecie wydać tylko jedno polecenie! Większość dzieci jest w stanie wywiązać się w danej chwili z jednego tylko lub z najwyżej dwóch zadań. Jeżeli chodzi o jakieś obszerne zadanie – powinniście rozbić je na małe części i pozwolić dziecku pracować nad nimi po kolei. Stawiajcie swoje wymagania w sposób prosty, neutralnym, spokojnym głosem.
  4. Poproście dziecko, aby powtórzyło usłyszane polecenie! Na początku przy każdorazowym wydawaniu polecenia, później można z tego często zrezygnować. Jednak warto poprosić je o to, kiedy nie macie pewności, że usłyszało lub zrozumiało.
  5. Pozostańcie w bezpośrednim sąsiedztwie waszego dziecka, aby mieć pewność, że rzeczywiście stosuje się do waszych poleceń!        

 

Wyszukała i opracowała:

                                                                                   Małgorzata Kaczorowska

CZY OBOWIĄZKI DZIECKA MOGĄ BYĆ ZABAWĄ

DLA CAŁEJ RODZINY?

Przyswajanie nowych wiadomości przynosi najlepsze rezultaty, gdy połączone jest  z zabawą. Domowe obowiązki i regularne zajęcia rozbudzają w nim poczucie odpowiedzialności za własną pracę. 

Dobrze byłoby, aby wykonywanie ich stało się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Co zrobić, aby dziecko polubiło swoje zadania?

  • Wykonuj je wspólnie z dzieckiem.
  • Dobieraj polecenia na odpowiednim poziomie – nie powinny być zbyt długie, ani zbyt trudne.
  • Traktujcie zadanie jak element gry.
  • Określ tempo pracy – ustal, ile czasu ma dziecko na daną czynność, ale pamiętaj, by nie był to czas zbyt krótki.

                                                                       Przygotowała na podstawie „Rodzice i szkoła”

                                                                                          Małgorzata Kaczorowska

 

ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

 

 

Koncentruj się na Twoim rozmówcy.  Pamiętaj o kontakcie wzrokowym.

Otwarcie przejmuj odpowiedzialność za swój punkt widzenia  używając zwrotów „moim zdaniem”, „uważam” „sądzę”.                                                                                                             

Mniej mów, więcej słuchaj. Pozwól rozmówcy mówić o sobie.

Upewnij się czy dobrze zrozumiałeś wypowiedź swojego rozmówcy powtarzając ją swoimi słowami.

Nie przewiduj, co Twój rozmówca chce powiedzieć. Czytanie w myślach rzadko się sprawdza.

Informuj, jakie zachowania lubisz i cenisz a na jakie nie zgadzasz się. Nie oceniaj osoby.

Kiedy rozmawiasz unikaj dawania rad, krytykowania, obrażania, obwiniania,uogólniania i nadmiernego wypytywania.  To przeszkody w rozmowie.

Aby uniknąć sprzecznych komunikatów dbaj o zgodność słów z komunikacją niewerbalną, tonem głosu, gestami, mimiką.

Czekaj z wyciąganiem wniosków. Wysłuchaj do końca rozmówcy.

Jasno wyrażaj swoje myśli, uczucia, potrzeby i poglądy.

A w podsumowaniu. WATO DBAĆ O DOBRĄ KOMUNIKACJĘ. Smile

 

 

                                                                                                Wyszukała

    Małgorzata Kaczorowska

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Być rodzicem jedenastolatka, dwunastolatka nie jest łatwo. Jednak gdy rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest  równie trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu. Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i  nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Te krótkie i podstawowe informacje zawarte w tej ulotce kierujemy do wszystkich rodziców. Być może porady tu zawarte dla wielu osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne.

 

Jedenastolatek, dwunastolatek – jaki jest?

 

· Trzyma dorosłych na dystans, niechętnie dzieli się z nimi swoim światem.

· Buntuje się – koniec z chęcią przypodobania się rodzicom.

· Pyta – dlaczego mam to robić.

· Martwi się swoją pozycją w grupie.

· Napięcia często odreagowuje w dziecinny sposób.

· Chwyta się różnych rzeczy na raz i nie kończąc ich przerzuca się na inne.

· Domaga się „dorosłego” traktowania.

· Następuje przyspieszenie dojrzewania fizycznego – starają się ubrać bardziej dorośle, co często jest nieadekwatne do okazji powodując „wstrząsające” wrażenie.

· Przyciąga go świat rówieśników.

 

CZEGO POTRZEBUJE W TYM WIEKU?

 

· Pomocy w zorganizowaniu sobie nauki – nie można dziecka zostawić samego z nowymi zadaniami, choć jednocześnie nie można go też we wszystkim wyręczać.

· Swobody w nawiązywaniu przyjaźni – rówieśnicy stają się coraz ważniejsi, dziecko uczy się nawiązywać, a przede wszystkim pielęgnować przyjaźń – warto mu w tym pomóc.

· Przygotowania do okresu dojrzewania – szacunku i poszanowania intymności.

· Konsekwencji w działaniu ze strony dorosłych.

Prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie. Na kształtowanie się osobowości dziecka pierwszy, największy i podstawowy wpływ ma rodzina.

 

Właściwe postawy rodzicielskie to:
1.
Akceptacja dziecka, czyli przyjęcie go takim, jakie ono jest.                                       
2. Współdziałanie z dzieckiem, świadczące o pozytywnym zainteresowaniu rodziców zabawą i pracą dziecka. 
3.
Dawanie dziecku właściwej dla jego wieku rozumnej swobody
4.
Uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, bez przeceniania i niedoceniania jego roli. Rodzice uczą odpowiedzialności za własne działanie,przejawiając  w ten sposób szacunek dla jego indywidualności.

Niewłaściwe postawy rodzicielskie to:

1. Odrzucenie, odtrącenie dziecka– dziecko czuje się niepotrzebne.  Prowadzi to do:

– problemów w nawiązywaniu trwałych emocjonalnie więzi,

– problemów w dziedzinie wyrażania uczuć,

– niezaspokojenia potrzeby miłości i akceptacji,

– niskiej samooceny,

– silnych mechanizmów obronnych.
2.
Unikanie z nim kontaktu – brak okazywania uczuć, chłód często rekompensata przez rzeczy materialne.  Do czego to prowadzi:

– oschłości emocjonalnej,

– potrzeby zwrócenia na siebie uwagi, usłyszenia pochwały

– silnej potrzeby akceptacji – dla jej zdobycia potrafią dzieci wiele poświęcić,
3.
Nadmierne ochranianie.Do czego to prowadzi:

– uzależnienia od rodziców,

– dziecko jest egoistyczne i wymagające,

– braku odporności,

– bezradności w nowych sytuacjach,  postawy roszczeniowe w stosunku                               

  do wszystkich.
4.
Nadmierne wymagania– Często ta postawa występuje u rodziców, którzy  w dziecku widzą możliwość realizacji ich niespełnionych planów, marzeń.  Do czego to prowadzi:

– nerwicy, podwójnej moralności u dziecka,

– braku wiary we własne siły,  problemów z podejmowaniem decyzji.

Nieprawidłowe postawy rodzicielskie prowadzą do zaniku autorytetu rodziców i izolowania  się dziecka od ich wpływu. Dziecko coraz częściej szuka zrozumienia wśród rówieśników. Dobrze, gdy znajdzie siłę w grupie pozytywnej, gorzej gdy przylgnie do zespołu agresywnego.

Małgorzata Kaczorowska