fotografia przedstawia uczniów klasy 8 wraz z panią Anną Marciniak śpiewającą piosenkę.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Zginęły w niej miliony osób, w tym około 6 milionów Polaków. Dziś uczestniczyliśmy w uroczystości oddając hołd naszym rodakom, którzy wówczas rozpoczęli heroiczną walkę w obronie ojczyzny. Był wśród nich także patron naszej szkoły, Florian Marciniak, pierwszy naczelnik „Szarych Szeregów”, który podobnie jak wielu innych młodych ludzi – zginął z rąk niemieckich okupantów. 

My dziś żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Nie musimy przeżywać tej tragedii, jaka spotkała naszych rówieśników 83 lata temu. Widzimy jednak ból i cierpienie dotkniętych wojną sąsiadów. I właśnie dlatego nie wolno nam o tym zapomnieć. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas ósmych, a także pani Anna Marciniak i pan Tomasz Brzeziński. Dziękujemy występującym uczniom  i nauczycielom za chwile wzruszenia, a paniom Agnieszce Łachacz i Agnieszce Czechowskiej za przygotowanie akademii.

Fotografia przedstawia dwie uczennice z klasy ósmej b wraz z panią Agnieszką Czechowską pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej.
Fotografia przedstawia uczennice z klasy 8  mówiące wiersze oraz siedzącą społeczność szkolną.