Analiza ankiety przeprowadzonej 17 września 2013r.

wśród rodziców uczniów

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie

 

Badania ankietowe miały na celu zebranie informacji na temat oczekiwań odnoszących się do sfery nauczania oraz wychowania, a także opieki w celu podniesienia jakości pracy naszej szkoły. Ankietą objętych zostało 97 rodziców uczniów klas I – VI. W każdym z zadanych pytań można było zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi. Ankieta miała charakter anonimowy, służyła jedynie celom badawczym i informacyjnym.

Treść ankiety:

 1. Jakie są oczekiwania Państwa w zakresie nauczania:
  • dobre przygotowanie do nauki w szkole wyższego szczebla,
  • znajomość języków obcych,
  • dobre opanowanie wiedzy i umiejętności,
  • opanowanie technologii komputerowej,
  • inne.
 1. Oczekiwania w zakresie wychowania i opieki:
  • zapewnienie bezpieczeństwa,
  • umiejętność współpracy dziecka w zespole,
  • przestrzeganie norm i zasad,
  • dobre funkcjonowanie świetlicy,
  • dożywianie,
  • inne.
 1. Jakie inne oczekiwania mają Państwo wobec naszej szkoły?

Analiza:

analiza1

 

analiza2

3. Inne oczekiwania wobec szkoły

Jedna wśród osób ankietowanych, odnosząc się do powyższego zagadnienia wskazała na potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka. Drugi z rodziców zwrócił uwagę na konieczność zachowania dyscypliny i bezpieczeństwa podczas pracy.

Wnioski:

 W zakresie nauczania za najistotniejsze ankietowani rodzice uznali przygotowanie dzieci do nauki w szkole wyższego szczebla oraz odpowiednie kształcenie językowe. Odnosząc się do oczekiwań rodziców dotyczących opieki i wychowania, za najważniejsze uznano zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz wykształcenie w nich umiejętności pracy w grupie. Za równie istotne ankietowani uznali potrzebę przestrzegania wyznaczonych norm i zasad.

Małgorzata Zielińska