Przebieg uroczystości:

godz.10:00 Msza św. w intencji nauczycieli, uczniów oraz absollwentów szkoły;

godz.10:40 przemarsz do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marcianiaka w Koninie;

godz. 11:00 Gala jubileuszowa:

* powitanie gości,

* odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Floriana Marciniaka,

* przypomnienie krótkiej historii szkoły,

* część artystyczna w wykonaniu uczniów,

* wręczenie nagród “Floriany 2017” oraz “Przyjaciel szkoły”,

* zwiedzanie szkoły i wystawy “80 lat wspomnień”.