Siedemdziesiąt siedem lat temu 27 września 1939 r.  na początku II wojny światowej, gdy Polska została zajęta przez hitlerowską III Rzeszę i Związek Radziecki, władze Związku Harcerstwa Polskiego postanowiły, iż organizacja ma przejść do konspiracji, zachowując ciągłość organizacyjną. Naczelnikiem tej organizacji, noszącej kryptonim  Szare  Szeregi  został mianowany  hm. Florian Marciniak . Harcerze w Szarych Szeregach pełnili swoją służbę do ostatnich dni wojny. Najstarsi stali się symbolem młodego pokolenia Polaków, walczących o wolną ojczyznę.

Młodsi realizowali program

          „Dziś – Jutro – Pojutrze”,  także ucząc się i przygotowując do pracy w wyzwolonej ojczyźnie.