Z okazji Dnia Języka Ojczystego uczniowie klas I-III wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym “ALFABET SENSORYCZNY”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych przy jednoczesnym utrwalaniu znajomości alfabetu przez uczniów klas młodszych oraz doskonalenie umiejętności manualnych, rozwijanie wyobraźni. Zadaniem uczestników konkursu było  wykonanie wybranej litery alfabetu w formie pracy plastycznej tak, aby działała na zmysły. Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Ocenie podlegała  pomysłowość, samodzielność wykonania pracy, wybór ciekawych materiałów i technik plastycznych.

Decyzją jury przyznano:

I miejsce – Alicji Zielińskiej z klasy III

II miejsce – Ramonie Moskal z klasy III

III miejsce – Hannie Rychterowiczz klasy IIi Marcjannie Kubackiej z klasy II

oraz wyróżnienia dla: Zofii Posackiej z klasy II, Jana Kubackiego z klasy II, Zofii Cyferkowskiej z klasy I, Zuzanny Socha z klasy I, Marceliny Molińskiej z klasy II i Julii Zawistowskiej z klasy III.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów!