Informacja: Przypominamy, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniom zapewniamy opiekę świetlicową w godz. od 6.30 do 15.30.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniom zapewniamy opiekę świetlicową w godz. od 6.30 do 15.30.