ZEBRANIE WRZESIEŃ

Zebrania wychowawców klas
z Rodzicami w  salach:
 

Klasa Ia – sala 43B

Klasa Ib – sala 21B

Klasa II – sala 42B

Klasa III – sala 19B

Klasa IV – sala 39A

Klasa V – sala 38A

Klasa VI – sala 34A