Msza św. w intencji Ojczyzny „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” Św. Jan Paweł II. 11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W 99. rocznicę tak ważnego wydarzenia, uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod opieką pań: A. Czechowskiej i M. Radke wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny. Uroczystość miała miejsce w kościele pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie. Przesłaniem Mszy św., które powinno być bliskie każdemu Polakowi, były słowa, iż Narodowe Święto Niepodległości to symbol wolności oraz symbol miłości do Ojczyzny.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.