Szkoła demokracji – szkoła samorządności- program pilotażowy .

Pamiętajmy !!!

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia
w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

 

10 grudnia obchodzimy 65. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji PrawCzłowieka, w której zawarty został zbiór praw człowieka i zasady ich stosowania.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.

Wszystkie prawa człowieka zawarte w Deklaracji dotyczą każdego bez wyjątku. Niezależnie od miejsca zamieszkania, dobrobytu, wyznania czy poglądów politycznych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wciąż pozostaje najważniejszym dokumentem na świecie. Jest pierwszym powszechnym dokumentem dotyczącym niezbywalnych praw człowieka i wyznaczającym normy dla wszystkich ludzi i narodów.Zgodnie
z Deklaracją każdy człowiek ma prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, a także prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania
z niego w innym kraju w razie prześladowania. Początek formularza

Więcej informacji znajdziemy :http://amnesty.org.pl, http://www.unesco.plDół formularza

 

 

Opracowanie: A. Czechowska