szkoła w ruch logo11

„Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka” Rok szkolny 2013/2014 ogłoszony został rokiem szkoły w ruchu. Nasz szkoła przystąpiła do akcji „Ćwiczyć każdy może”. To w szkole uczniowie otrzymali  szansę na realizację  sportowych marzeń –  poprzez organizację ciekawych zajęć wychowania fizycznego, a także rozwijające pasję. To na zajęciach w szkole uczniowie odkrywali swoje predyspozycje i uzdolnienia w zakresie aktywności fizycznej, które kontynuują w czasie wolnym. Rolą nauczyciela było indywidualne wsparcie uczniów w celu zachęcenia ich do podejmowania aktywności fizycznej: pokazywanie rozmaitych możliwości, żeby mogli odkrywać pasje, zainteresowania i talenty. Wspólne rodzinne korzystanie z aktywności fizycznej i zaspokajanie naturalnej ciekawości świata jest czymś co poprawia jakość życia, zwiększa satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa.
Gratuluję wszystkim uczniom i rodzicom, którzy przyczynili się do tak wielkiego osiągnięcia jakim  jest dbałość o nasze zdrowie, wspólna aktywność fizyczna i świadomość, że chcemy wybrać dla siebie „sport całego życia”, że chcemy ćwiczyć gdyż tylko tak zachowany sprawność i zdrowie.
W zdrowym ciele zdrowy duch- Joanna Kucal