Święty Jan Paweł II pozostał w pamięci ludzi jako papież, który obdarzał miłością i dobrocią. Niósł radość, pocieszenie, przebaczenie i pomoc. Był człowiekiem miłosiernym i miłosierdzie głosił na całym świecie. W miesiącu październiku na lekcjach religii wspominaliśmy Świętego Jana Pawła II.

pizap.com14775677205351

Uczniowie w ramach dzielenia się wiedzą samodzielnie przygotowywali i prezentowali  wiadomości na  temat  Wielkiego Polaka, nie zabrakło również tła historycznego.  Były to przede wszystkim przykłady z życia Jana Pawła II, które potwierdzają  jego wielką miłość nie tylko do Boga, ale i do ludzi.  Karol Wojtyła pomagał potrzebującym od najmłodszych lat. Jako papież Jan Paweł II, pielgrzymował po całym świecie. W czasie swoich pielgrzymek spotykał się z królami, prezydentami, najwybitniejszymi osobistościami świata. Jednak ważny był dla niego każdy człowiek – zwłaszcza ten najbardziej potrzebujący pomocy. Dlatego odwiedzał chorych, ubogich, więźniów, wstawiał się za ludźmi cierpiącymi z powodu niesprawiedliwości. Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie w przybliżenie sylwetki świętego Jana Pawła II. Starajmy się w naszym życiu naśladować Świętego Jana Pawła II. Opracowanie i zdjęcia: A. Czechowska