W Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w dniach      13.11 – 20.11.2019r. obchodzony będzie „Szkolny Tydzień Tolerancji i Relacji. Czyli o budowaniu pozytywnych zachowań”. Świat w którym żyjemy przepełniony jest relacjami, postawami, zachowaniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Pozytywne relacje są naturalną potrzebą każdego człowieka, są niezbędne do normalnego funkcjonowania, do rozwoju, wyzwalają chęci poznawcze, dają radość życia. W środowisku szkolnym szczególnie należy zadbać o prawidłowe relacje. Należy dużo rozmawiać o emocjach, zachowaniach w różnych sytuacjach, o relacjach w kontaktach uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel. Jak doszukiwać się pozytywów, jak czerpać z nich siłę każdego dnia, np. z uśmiechu, miłego słowa, pomocy drugiemu człowiekowi. I wreszcie, jaki wpływ jest relacji na edukację. Nie bez powodu uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, nawet jeśli nie do końca radzą sobie z danego przedmiotu, które prowadzą lubiani przez nich nauczyciele. Natężenie relacji w szkole jest tak duże, że w zasadzie można postawić znak równości między edukacją a relacją.
Jakie działania zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie w ramach Szkolnego Tygodnia Tolerancji i Relacji?
Pierwszego dnia, czyli 13.11.2019r. nauczyciele, uczniowie i rodzice będą debatować nad rolą relacji w edukacji. Będą chcieli odpowiedzieć na pytania kluczowe:
1. Co to są i jakie mogą być relacje?
2. Pozytywne relacje, czyli jakie? Skąd się biorą?
3. Negatywne relacje, czyli jakie? Co jest ich źródłem?
4. Jakie relacje powinna kształtować szkoła?
5. Jaka jest rola relacji rodzinnych w kształtowaniu pozytywnych relacji w środowisku szkolnym?
„Ściana dobrych myśli, cytatów i pozdrowień” powstanie 14.11.2019r. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły będą przelewać na papier dobre myśli, pozdrawiać, dziękować, życzyć, przepraszać i itp.
,,Mecz tolerancji” odbędzie się na sali gimnastycznej w dniu 15.11.2019r.
W poniedziałek 18.11.2019r. uczniowie będą mieli za zadanie przygotować plakaty pt. „Mapa relacji”. Następnego dnia Samorząd Uczniowski poprowadzi apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych, czyli Konwencji o prawach dziecka. Dzieci z klas I-III przygotują plakaty oraz ,,łańcuch życzliwości”, w którym ogniwami są wszyscy uczniowie i nauczyciele. Na koniec zmierzona zostanie jego długość. 20 listopada 2019r. społeczność uczniowska podsumuje obchody Szkolnego Tygodnia Tolerancji i Relacji na apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

W Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie budujemy pozytywne relacje.

tolerancja