Prawa Dziecka

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu pilotażowego Szkoła demokracji – szkoła samorządności, realizowanego w partnerstwie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci zachowywały się godnie i szanowały godność innych, należy dać im przykład takiego zachowania. Wychowywać je do poszanowania godności, dbając
o ich godność.

Co to są prawa dziecka?

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć.Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go. Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego – na miarę człowieka – rozwoju. Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi „strażnikami” praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Dobre prawo stanowione może
i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

 

PAMIĘTAJMY !!!

Karta Praw Dziecka

  1. Każde dziecko ma prawo do ochrony.
  2. Każde dziecko ma prawo do nauki.
  3. Każde dziecko ma prawo do opieki medycznej.
  4. Każde dziecko ma prawo do czasu wolnego i zabawy.
  5. Każde dziecko ma prawo do imienia i obywatelstwa.
  6. Każde dziecko ma prawo do wyboru wyznania.
  7. Każde dziecko ma prawo do informacji.
  8. Każde dziecko ma prawo do zrzeszania się.
  9. Każde dziecko ma prawo do życia w domu razem z rodziną.
  10. Każde dziecko ma prawo do sprawiedliwego procesu.

 

Źródło:

http://www.brpd.gov.pl/

KOMPASIK

Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi

Opracowanie: A. Czechowska