Certyfikat SP11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W KONINIE – SZKOŁĄ DEMOKRACJI – SZKOŁĄ SAMORZĄDNOŚCI

      W Warszawie, w siedzibie ORE odbyło się uroczyste podsumowanie programu pilotażowego – „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności”. Projekt był realizowany we współpracy pomiędzy MEN, ORE, Europejskim Centrum Wergelanda (Oslo) i Radą Europy. Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie  po rocznej realizacji w/w programu otrzymała z rąk Ministra Edukacjicertyfikat szkołydemokracji i samorządności.

 

Znaleźliśmy się w gronie wybranych szkół z całej Polski. Region koniński reprezentowały tylko 4 szkoły. Realizacja programu miała na celu rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Przygotowanie młodych ludzi   do jak najpełniejszego życia i działania
w demokratycznym społeczeństwie, wspieranie uczniów, by stali się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Dlatego też w ciągu całego roku szkolnego na zajęciach edukacyjnych omawiana była tematyka związana z demokracją, prawami i obowiązkami uczniów i dorosłych oraz samorządnością.
            Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w radach szkoleniowych prowadzonych przez koordynatora ORE p. Danutę Jaszczak. Wspólnie doskonaliliśmy swój warsztat pracy, poszerzaliśmy wiedzę w kwestiach praw człowieka, dzieliliśmy się pomysłami na temat sposobu propagowania zasad demokracji wśród uczniów.

            Uczniowie zrealizowali następujące projekty:

  • „ Demokratyczna szkoła”
  • „ Prawa dziecka i człowieka”
  • „ Współpraca ze środowiskiem lokalnym”
  • „ Demokratyczne wybory”.

            Pracowali w zespołach, wykonywali prace plastyczne, pisali listy, przygotowywali prezentacje multimedialne oraz uroczyste apele. Tworzenie demokratycznej kultury szkoły odbywało się poprzez budowanie kompetencji zespołowych oraz wspólne,usystematyzowane i konsekwentne wprowadzanie nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny. Nasi uczniowie zostali przygotowani do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym w jego różnych wymiarach, od lokalnego po globalny.

 Szkolny koordynator programu: Agnieszka Czechowska