UWAGA RODZICE!!!

Zebranie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców (przedstawiciele trójek klasowych klas I-VI) odbędzie się w SP 11 w sali nr 8 dnia 13.04.2011 r. o godz. 1630