UWAGA   UCZNIOWIE  !!!

 

Ogłaszamy KONKURS PIEKNEGO CZYTANIA przeznaczony  dla kl. IV- VI

 

 

Organizator- Małgorzata Radke,

Współpraca- Magdalena Maćkowiak, Marlena Bartosik

Termin  – 12  XII 2011r.   godzina 13.30

Miejsce:  sala języka polskiego


S C E N A R I U S Z  WEWNĄTRZSZKOLNEGO   KONKURSU  PIĘKNEGO CZYTANIA

Cele konkursu:

-doskonalenie techniki czytania
-rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa,
-przybliżenie literatury dziecięcej,
-wdrażanie do partnerstwa i sprawiedliwości,
-uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie udział biorą uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie. Zapisy u p. M. Radke.

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach – do I etapu przystępują osoby z wcześniej przygotowanym przez siebie tekstem, do II etapu – uczniowie najlepiej czytający z I etapu.
3. W II etapie uczestnicy losują numery fragmentów tekstów . Po krótkim zapoznaniu się z nimi następuje  dalsza prezentacja konkursowa.
4.Głosy liczy komisja , w której skład wchodzą nauczyciele , rodzice, reprezentant uczniów.
5. Podczas czytania ocenie podlegać będzie:
– płynność
– poprawność
– wyrazistość
– tempo

– interpretacja
Za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0 – 3 punktów.

6.Komisja wyłania najlepiej czytające osoby i przyznaje tytuł „MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie .