Konkurs Informatyczny  dla uczniów klas

I –III

 

Nauczyciele zajęć informatycznych i biblioteki szkolnej ogłaszają konkurs na ilustrację do ostatnio przeczytanej książki.

Ilustracja winna być wykonana na kartce A4, komputerowo z użyciem programu graficznego Paint. Pracę należy wydrukować i dostarczyć do pani Aliny Zimnej do dnia 25.11.2011r.
Istnieje również możliwość przesłania wykonanych prac w formie załączników na adres mailowy: a.zimna@onet.pl


Niecierpliwie czekamy na Wasze prace.

Dla najlepszych przewidziane ciekawe nagrody!