Kodeks 2.0 Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie

  1. Podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych wykorzystujemy TIK. Ze sprzętu komputerowego korzystają nauczyciele wszystkich przedmiotów.
  2. Korzystamy z TIK do przygotowania pomocy dydaktycznych ułatwiających uczenie się i poszerzanie zainteresowań.
  3. Telefonów komórkowych używamy tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  4. Rozsądnie korzystamy z informacji zamieszczonych w Internecie. Chronimy młodszych przed niewłaściwymi treściami i zagrożeniami. Chronimy dane osobowe
    i identyfikacyjne, wizerunki oraz własne publikacje. Nie kradniemy, podajemy źródła  informacji nie ściągamy żadnych prac, wypracowań i nie podpisujemy ich własnym nazwiskiem.
  5. Przekazujemy informacje drogą  elektroniczną na płaszczyznach nauczyciel-uczeń -rodzic. Nauczyciele i uczniowie zakładają skrzynki i wymieniają się adresami, korzystamy z informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły zakładka „dla ucznia”, „dla rodzica”.
  6. Stosujemy zasady kultury języka wypowiadając się w sieci. Dbamy o poprawność języka.
  7. Nauczyciele wszystkich przedmiotów wskazują ciekawe i bezpieczne strony www. Smile