Kolejny, osiemnasty już Dzień Papieski w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie obył się pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Dzień Papieski zbiegł się z 40. rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II, która przypada 16 października. Papież przez te lata był ojcem nie tylko dla katolików i chrześcijan, ale dla bardzo wielu ludzi dobrej woli. Przez cały czas odkrywamy, jak wielki miał wpływ na ludzi w Polsce, w Europie i na świecie. Ojciec Święty w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Wiele z zawartych w nich myśli stało się powszechnie znanymi cytatami, sentencjami, drogowskazami naszego życia. Na lekcjach religii wspominaliśmy postać Jana Pawła II. Poznawaliśmy jego naukę, której wypełnianie może nam dać prawdziwą wolność i miłość. W ramach dzielenia się wiedzą uczniowie spisali i przedstawili ważne dla nich myśli Ojca św.

adzienpap